Zavolejte mi: 602 801 003

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany údajů

Naší snahou je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně. Velký důraz klademe na ochranu Vašeho soukromí. Ochranu dat chápeme jako výraz kvality podnikání, v jehož středu zájmu stojí zákazník. Níže uvedená ustanovení ochrany údajů Vás mají informovat o našich zásadách shromažďování, použití a zpřístupňování osobních údajů.

 

 

Údaje o použití v souvislosti s návštěvou našich internetových stránek

Informace, které získáme na základě Vaší návštěvy našich webových stránek, používáme výhradně za účelem statistického vyhodnocování a k zamezení předstíraných dotazů ohledně naší internetové nabídky. To nám pomáhá k tomu, abychom naše webové stránky optimalizovali a přizpůsobili je Vašim potřebám. Osobní profily uživatelů při tom nevytváříme. V této souvislosti využíváme následující údaje o návštěvě: stránka, z níž byl soubor vyžádán, jméno souboru, datum a čas vyžádání, množství přenesených dat, přístupový status (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.), popis typu použitého internetového vyhledávače a anonymizovaná IP adresa . V důsledku anonymizace je vyloučeno osobní vyhodnocování a příslušná adresa je po uplynutí 24 hodin automaticky smazána.

Nahoru